ope体育官网_天下足球网-滚球*平台

图片

 • 就业创业
 • 社会保障
 • 交通出行
 • 婚姻生育
 • 企业开办
 • 企业变更
 • 股权出资
 • 企业注销
办件统计
 • 办理部门
 • 申请人/单位
 • 申请事项
 • 申请时间
 • 办理状态
 • 宿州市住房公积金管理中心
 • *文斌
 • 住房公积金查询
 • 2021-02-23
 • 在办
 • 宿州市住房和城乡建设局
 • 宿州市创新投资发展有限公司
 • 建设工程档案预验收
 • 2021-02-23
 • 待受理
 • 宿州市住房和城乡建设局
 • 宿州市创新投资发展有限公司
 • 房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案
 • 2021-02-23
 • 待受理
 • 宿州市自然资源和规划局
 • 宿州市创新投资发展有限公司
 • 建设工程规划核实
 • 2021-02-23
 • 待受理
 • 宿州市住房公积金管理中心
 • *浩成
 • 住房公积金查询
 • 2021-02-23
 • 在办
 • 宿州市住房公积金管理中心
 • *瑾
 • 住房公积金查询
 • 2021-02-23
 • 在办
 • 宿州市住房公积金管理中心
 • *征
 • 住房公积金查询
 • 2021-02-23
 • 在办
 • 宿州市住房公积金管理中心
 • *之虎
 • 住房公积金查询
 • 2021-02-23
 • 待受理
 • 宿州市住房公积金管理中心
 • *伟伟
 • 住房公积金查询
 • 2021-02-23
 • 办结
 • 宿州市住房公积金管理中心
 • *建
 • 住房公积金查询
 • 2021-02-23
 • 办结
 • 宿州市住房公积金管理中心
 • *建
 • 住房公积金查询
 • 2021-02-23
 • 在办
 • 宿州市住房公积金管理中心
 • *志强
 • 住房公积金查询
 • 2021-02-23
 • 办结
 • 宿州市住房公积金管理中心
 • *志强
 • 住房公积金查询
 • 2021-02-23
 • 待受理
 • 宿州市住房公积金管理中心
 • *干
 • 住房公积金查询
 • 2021-02-23
 • 办结
 • 宿州市住房公积金管理中心
 • *干
 • 住房公积金查询
 • 2021-02-23
 • 在办
 • 宿州市住房公积金管理中心
 • *文书
 • 住房公积金查询
 • 2021-02-23
 • 待受理
 • 宿州市住房公积金管理中心
 • *万群
 • 住房公积金查询
 • 2021-02-23
 • 办结
 • 宿州市住房公积金管理中心
 • *万群
 • 住房公积金查询
 • 2021-02-23
 • 办结
 • 宿州市公安局
 • *家迪
 • 居民身份证申办进度查询
 • 2021-02-23
 • 待受理
 • 宿州市住房公积金管理中心
 • *明礼
 • 住房公积金查询
 • 2021-02-23
 • 办结
便民查询